کتاب بخوانیم

۶ مطلب با موضوع «چند رسانه ای» ثبت شده است


قصه های خوب برای بچه های خوب - سندبادنامه و قابوسنامه

مهدی آذریزدی

نشر کتاب شکوفه وابسته به انتشارات امیرکبیر


حجم: 2.57 مگابایت.با من سخن بگو دوکوهه

شهید سید مرتضی آوینی

پخش روایت فتح

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 1.5 مگابایت


انفجار اطلاعات

بر اساس متن سید مرتضی آوینی

پخش روایت فتح

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 1.46 مگابایت


خنجر و شقایق

نادر طالب زاده

موسسه آرمان

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 1.45 مگابایتساعت 25 (وضعیت آمریکا در ابتدای دهه 90)

نادر طالب زاده

موسسه آرمان

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 1.55 مگابایتسینما مخاطب

شهید سید مرتضی آوینی

پخش روایت فتح

دریافت سایز بزرگ پوستر
حجم: 3.04 مگابایت